Selská 429/14, Havířov-Bludovice, 73601
zc.eciwodelb.psp@tairaterkes
+420 596434093
PL flagCZ flag

Organizacja uczniowska

Najważniejszą organizacją dzieci i młodzieży w naszej szkole jest organizacja uczniowska, stworzona przez uczniów i dla uczniów. To tutaj mają szansę wykazać się pomysłowością, oryginalnością i zaradnością.

Organizacja uczniowska rozpoczęła swoją działalność na początku roku szkolnego 2007/2008.

Organizację uczniowską tworzą przedstawiciele klas VI-IX. Są to uczniowie wybrani w tajnym, bezpośrednim głosowaniu. Dzięki pracy w samorządzie, uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji.

Działalność OU nadzoruje pani nauczycielka mgr K.Palášek.

CELE I ZADANIA ORGANIZACJI UCZNIOWSKIEJ

 • Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły
 • Organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z opiekunem organizacji i dyrektorem szkoły
 • Praca na rzecz innych
 • Przygotowanie i prowadzenie na bieżąco tablicy informacyjnej organizacji uczniowskiej
 • Organizowanie konkursów oraz różnorodnych akcji na terenie szkoły
 • Rozwijanie inicjatyw, pomysłowości, aktywności i zaradności wśród uczniów
 • Kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży
 • Udzielanie się w planowaniu i organizowaniu życia szkoły
 • Rozbudzanie wśród uczniów poczucia solidarności
 • Kształcenie umiejętności współdziałania w zespołach
 • Uczenie odpowiedzialności za powierzone zadania
 • Dokonywania trafnych wyborów
 • Stworzenie warunków dla lepszego poznania samego siebie i swoich możliwości

Zapraszamy do współpracy wszystkich kreatywnych uczniów, którzy nie są obojętni wobec spraw szkoły oraz chcieliby zrealizować własne marzenia i pomysły!