Selská 429/14, Havířov-Bludovice, 73601
zc.eciwodelb.psp@tairaterkes
+420 596434093
PL flagCZ flag

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna znajduje się w budynku Polskiej Szkoły Podstawowej w Hawierzowie Błędowicach. Szkoła znajduje się na przedmieściu Hawierzowa, korzysta z ogrodu, do którego bezpośredni dostęp ma świetlica szkolna. Lokal świetlicy znajduje się na parterze budynku szkolnego, w pobliżu szatni, stołówki oraz toalet. ŚSz ma 1 oddział, do którego uczęszczają uczniowie szkoły od I do V klasy.

Świetlica została odnowiona, wyposażona w nowe meble i ergonomiczne stoliki oraz krzesełka dostosowane do wzrostu dzieci. Estetyka mebli w harmonii z barwnym wymalowaniem ścian stwarza radosny klimat ciepła i poczucia bezpieczeństwa. Co roku, na bieżąco odnawiane i uzupełniane jest wyposażenie świetlicy w zabawki, gry, pomoce i dodatki. Dzieci same uczestniczą w urządzaniu i dekoracji swego środowiska dzięki wykonanym przez siebie pracom. Środowisko jest tak przygotowane, aby prace dzieci były dla nich dostępne i mogli je oglądać również rodzice. W okresie zimowym oraz w razie niepogody uczniowie korzystać mogą z sali gimnastycznej i pracowni komputerowej.

Opiekę nad uczniami sprawuje 1 wychowawczyni. Dzieci mają możliwość odrabiania zadań domowych, korzystania z kółek zainteresowań, które są w ofercie szkoły. Do świetlicy może uczęszczać maksymalnie 25 dzieci.

Komunikacja z rodzicami przebiega na bieżąco, przy odbieraniu dzieci ze świetlicy; także w czasie wywiadówek i zebrań klasowych rodzice mogą w świetlicy szkolnej zasięgnąć informacji odnośnie zachowania, postępów i rozwoju dzieci.

Głównym celem jest rozwój osobowości dziecka i uzyskanie przez nie odpowiedniej fizycznej, psychicznej i społecznej samodzielności. Dziecko powinno zdobyć podstawy kompetencji ważnych do dalszego rozwoju, do życia i edukacji. Podstawy do poczucia własnej wartości, pewności siebie, zdolności bycia sobą i równocześnie przystosowania się do życia w grupie społecznej, w kulturalnym i wielokulturowym społeczeństwie. By zyskało fundamenty do nauki na całe życie i zdolność postępowania w duchu podstawowych wartości ludzkich i etycznych.

Opiekę sprawuje mgr. Magdalena Zając

+420 736 659 433

Poniedziałek - Piątek

od 11:30 do 16:30