Selská 429/14, Havířov-Bludovice, 73601
zc.eciwodelb.psp@tairaterkes
+420 596434093
PL flagCZ flag

Učitelé

Mgr. Tomáš Labudek

zc.eciwodelb.psp@kedubal.samot

Ředitel

Předměty: fyzika a tělocvik

Mgr. Henryka Łabudek

zc.eciwodelb.psp@kedubal.akyrneh

Učitelka 1. stupně

Předměty: učitelka na 1. stupni

Třídní učitel 2.,3.

Mgr. Danuta Kulová

zc.eciwodelb.psp@avoluk.atunad

Výchovná poradkyně a metodik prevence

Předměty: jazyk český, jazyk německý

Mgr. Dagmar Palarčíková

zc.eciwodelb.psp@avokicralap.ramgad

Učitelka 2. stupně

Předměty: jazyk polský, dějepis, hudební výchova, tělocvik

Třídní učitel 9.

Mgr. Anna Németh

zc.eciwodelb.psp@htemen.anna

Učitelka 2. stupně

Předměty: biologie, chemie, informatika, pracovní výchova

Třídní učitel 7.

Mgr. Jolanta Tomiczková

zc.eciwodelb.psp@avokzcimot.atnaloj

Učitelka 2. stupně

Předměty: dějepis, zeměpis, výtvarná výchova, výchova ke zdraví, občanská výchova, pracovní výchova

PhDr. Anna Pomykaczová Ph.D.

zc.eciwodelb.psp@avozcakymop.anna

Učitelka 2. stupně

Předměty: jazyk polský, dějepis, občanská výchova, tělocvik

Třídní učitel 6.

Mgr. Katarzyna Slopek

zc.eciwodelb.psp@kepols.anyzratak

Učitelka 2. stupně

Předměty: jazyk anglický

Třídní učitel 8.

Mgr. Krystyna Palášková

zc.eciwodelb.psp@avoksalap.anytsyrk

Učitelka 2. stupně, zástupce ředitele pro ZŠ

Předměty: matematika, informatika

Mgr. Magdalena Zając

zc.eciwodelb.psp@cajaz.aneladgam

Učitelka 1. stupně

Předměty: učitelka na 1. stupni

Třídní učitel 1.

Mgr. Lucie Mrkvová

zc.eciwodelb.psp@avovkrm.eicul

Učitelka 1. stupně

Předměty: učitelka na 1. stupni, družina v přízemí

Třídní učitel 4., 5.

Mgr. Magda Jedličková

zc.eciwodelb.psp@elokzsdezrp

Ředitelka v mateřské škole, zástupce ředitele pro MŠ

Mgr. Irena Brzeżańska

zc.eciwodelb.psp@aksnazezrb.aneri

Pedagogický pracovník ve školní družině

Barbara Topiarzová

Učitelka v mateřské škole

Předměty: družina v přízemí

Alžběta Sadová

zc.eciwodelb.psp@tairaterkes

Sekretariát, školní jídelna

Renáta Ciencialová

Asistent