Selská 429/14, Havířov-Bludovice, 73601
zc.eciwodelb.psp@tairaterkes
+420 596434093
PL flagCZ flag

Učitelé

Mgr. Tomáš Labudek

zc.eciwodelb.psp@kedubal.samot

Ředitel

Předměty: fyzika a tělocvik

Mgr. Henryka Łabudek

zc.eciwodelb.psp@kedubal.akyrneh

Učitelka 1. stupně

Předměty: učitelka na 1. stupni

Třídní učitel 1.,3.

Mgr. Danuta Kulová

zc.eciwodelb.psp@avoluk.atunad

Výchovná poradkyně a metodik prevence

Předměty: jazyk český, dějepis, jazyk německý

Třídní učitel 8.

Mgr. Dagmar Palarčíková

zc.eciwodelb.psp@avokicralap.ramgad

Učitelka 2. stupně

Předměty: jazyk polský, dějepis, hudební výchova

Třídní učitel 7.

Mgr. Halina Kantor

zc.eciwodelb.psp@rotnak.anilah

Učitelka 1. stupně

Předměty: učitelka na 1. stupni

Třídní učitel 2.,4.,5.

Mgr. Anna Németh

zc.eciwodelb.psp@htemen.anna

Učitelka 2. stupně

Předměty: biologie, chemie, informatika, pracovní výchova

Mgr. Jolanta Tomiczková

zc.eciwodelb.psp@avokzcimot.atnaloj

Učitelka 2. stupně

Předměty: jazyk polský, dějepis, zeměpis, výtvarná výchova

PhDr. Anna Pomykaczová Ph.D.

zc.eciwodelb.psp@avozcakymop.anna

Učitelka 2. stupně

Předměty: dějepis, občanská výchova, tělocvik

Mgr. Katarzyna Slopek

zc.eciwodelb.psp@kepols.anyzratak

Učitelka 2. stupně

Předměty: jazyk anglický

Třídní učitel 6.

Mgr. Krystyna Palášková

zc.eciwodelb.psp@avoksalap.anytsyrk

Učitelka 2. stupně

Předměty: matematika, informatika, výchova ke zdraví, pracovní výchova

Třídní učitel 9.

Mgr. Halina Chmiel

zc.eciwodelb.psp@avoleimhc.anilah

Učitelka 1. stupně

Předměty: učitelka na 1. stupni

Třídní učitel 2.,4.,5.

Mgr. Vendula Owczarzy

zc.eciwodelb.psp@yzrazcwo.aludnev

Asistent pedagoga

Mgr. Magdalena Zając

zc.eciwodelb.psp@cajaz.aneladgam

Vychovatelka školní družiny

Alžběta Sadová

zc.eciwodelb.psp@tairaterkes

Sekretariát, školní jídelna

Mgr. Mariola Bilko

zc.eciwodelb.psp@oklib.aloiram

Asistent pedagoga

Petr Unucka

zc.eciwodelb.psp@akcunu.rtep

Asistent pedagoga