Selská 429/14, Havířov-Bludovice, 73601
zc.eciwodelb.psp@tairaterkes
+420 596434093
PL flagCZ flag

Školní samospráva

Nejdůležitější školní organizací pro dětí a mládež naší školy je žákovská samospráva.

Vznikla v roce 2007/2008 jako nezávislý samosprávný orgán školy, vzniklý na popud žáků a pro žáky. Prostřednictvím této samosprávy žáci mohou mít vliv na obohacování školního života.

Členy ŠS jsou žáci VI. až IX. třídy, zvoleni svými spolužáky v průběhu přímého, tajného hlasování.

Práce v samosprávě vede mládež k zodpovědnému kolektivnímu jednání, umožňuje jí přicházet s nejrůznějšími návrhy, jak zpestřit a zkvalitnit školní život, čímž se mladí lidé učí vědomému rozhodování.

O děti pečuje Mgr.K.Palášek.

Cíle a úkoly SŠ

 • reprezentace všech žáků školy
 • organizace různých žákovských aktivit po dohodě s třídními učiteli a ředitelstvím školy
 • práce pro ostatní
 • průběžné podávání informací o činnosti SŠ na stálé nástěnce
 • organizace soutěží a dalších akcí na půdě školy
 • podpora veškerých žákovských aktivit a kreativity
 • formování kladných postojů u dětí a mládeže
 • seznamování s principy plánování a organizování školního života
 • posilování solidarity mezi žáky
 • podpora kolektivního jednání
 • vedení k zodpovědnosti za provedení svěřených úkolů
 • vedení k dovednosti správně se rozhodovat
 • vytváření podmínek k lepšímu sebepoznání a sebehodnocení

Všechny kreativní žáky, kterým není lhostejné, jaká je úroveň školního života a kteří rádi realizují své sny a nápady, zveme ke spolupráci.