Selská 429/14, Havířov-Bludovice, 73601
zc.eciwodelb.psp@tairaterkes
+420 596434093
PL flagCZ flag

O nás

Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.

„Všemu, co je třeba doopravdy vědět o tom, jak se má žít, co je třeba dělat, jak se chovat, jsem se naučil v mateřské škole. Moudrost, ta se nenacházela na vrcholu vědění získaném na střední škole, ale na pískovišti nedělní školky. Tam jsem došel k poznání, že je nutné se o vše podělit, jednat poctivě, že není správné bít ostatní děti, že je třeba dávat věci na své místo, uklízet po sobě, nebrat si něco, co mi nepatří, říci „promiň“, pokud se mi podařilo někoho urazit, umýt si ruce před jídlem, splachovat, jíst teplé máslové housky a zapíjet je studeným mlékem, vést vyvážený život, trochu se učit a trochu přemýšlet, malovat a kreslit, zpívat i tancovat, ale i dennodenně alespoň trochu pracovat a po obědě si naopak trošičku zdřímnout.“
ROBERT FULGHUM

Mateřská škola v Havířově-Bludovicích se nachází v přízemí budovy základní školy. Má jedno oddělení, docházejí zde děti ve věku od 2 do 6 let. Kapacita zařízení umožňuje péči 25 dětem. MŠ je v provozu od pondělí do pátku, a to od 7.00 do 17.00 hodin. Děti mají k dispozici velkou hernu, plně vybavenou hračkami a vzdělávacími pomůckami. K odpolednímu odpočínku slouží zvláštní místnost. Využíváme prostory školní tělocvičny a také vhodně vybavené dětské hřiště.

Koncepce MŠ

Záměrem naší MŠ je nabízet pobyt v zařízení s rodinnou atmosférou, které úzce spolupracuje s rodiči, neboť jen společné působení vychovatelů a rodičů vede k zodpovědné přípravě dítěte na školní docházku i k soužití s lidmi, s přírodou a samým sebou. Hlavním úkolem všech pracovníků mateřské školky je formování osobnosti spokojeného a šťastného dítěte. V součinnosti s našimi svěřenci a jejich rodiči vytváříme bezpečné a zajímavé prostředí, podporující dětskou tvořivost. MŠ umožňuje plnohodnotný rozvoj každého dítěte, při čemž je respektována jeho individualita. V součinnosti s rodinou učíme děti zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za své chování a jednání. Při realizaci školního programu vycházíme ze skutečností, které jsou dětem blízké – jejich nejbližší okolí, příroda, památky, lidé, kteří zde žijí či pracují. Snažíme se děti zaujmout legendami, vypravěními a příběhy o životě v dobách minulých. Děti se vzdělávají formou hry, což je pro předškolní věk činnost nejpřirozenější. Takové pojetí výchovy a vzdělávání podporuje spontánní projev dětské radosti, rozvíjí tvořivé myšlení a také empatii a samostatnost každého dítěte.