Selská 429/14, Havířov-Bludovice, 73601
zc.eciwodelb.psp@tairaterkes
+420 596434093
PL flagCZ flag

Školní družina

Školní družina se nachází v budově Základní školy a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím, Selská 14, Havířov-Bludovice. Škola je situována na předměstí Havířova, má k dispozici zahradu, do níž má přímý vstup i školní družina. Místnost školní družiny se nachází v přízemí školní budovy, poblíž šaten, školní jídelny a toalet. ŠD má 1 oddělení, do něhož chodí žáci 1. až 5. ročníku.

Družina je modernizována, vybavená novým nábytkem, ergonomickými stoly a židlemi, přizpůsobenými velikosti dětí. Esteticky zvolený nábytek harmonicky doplňuje barevnou malbu stěn, čímž podporuje příjemné klima v místnosti, jak i pocit bezpečí. K dispozici je televizní přijímač a videopřehrávač. Vybavení školní družiny je každým rokem doplňováno vhodnými hračkami, společenskými hrami, pomůckami a doplňky. Na dekoraci místnosti se podílejí taktéž samotné děti, a to především vlastnoručně zhotovenými výrobky. Veškeré výtvory dětí jsou běžně přístupné i rodičům. V zimním období a za nepříznivého počasí žáci mohou využívat tělocvičnu a počítačovou učebnu.

O děti pečuje 1 vychovatelka. Ve školní družině děti mají možnost napsat domácí úkoly, mohou se také zapojit do školních zájmových kroužků. Kapacita školní družiny je 25 dětí.

Komunikace s rodiči je průběžná, zejména když rodiče docházejí pro dítě osobně, informace o chování a pokrocích dítěte, případně jeho potřebách se také podávají na třídních schůzkách s rodiči.

Hlavním cílem činností ve školní družině je rozvoj osobnosti dítěte, dosažení jeho odpovídající fyzické a psychické úrovně a také společenské samostatnosti. Dítě by mělo nabýt základní kompetence, důležité pro jeho další rozvoj, život a vzdělávání, jak i základy sebedůvěry, asertivního chování, schopnosti být sebou, ale také dovednosti přizpůsobit se životu ve společenské skupině, v kulturní a multikulturní společnosti. Výchovný proces přispívá k tomu, aby dítě získalo základy celoživotního učení a schopnost jednání ve jménu základních humánních a etických hodnot.

O děti pečuje Mgr. Magdalena Zając

+420 736 659 433

Pondělí až pátek

od 11:30 do 16:30